Thông báo về việc kí hợp đồng liên kết phục vụ khách du lịch

Thông báo về việc kí hợp đồng liên kết phục vụ khách du lịch

  • 15-07-2020
  • admin

Để đảm bảo việc chiết khấu vé tham quan đúng quy định của UBND tỉnh Quảng Bình, đồng thời tạo điều kiện thông thoáng hơn cho các công ty lữ hành đưa khách đến tham quan các điểm du lịch do Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng quản lý trong thời gian tới, Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng thông báo ký hợp đồng liên kết đón tiếp, phục vụ khách du lịch như sau:

  1. Thời gian nhận mẫu hợp đồng, đàm phán các điều khoản hợp đồng:

– Các công ty lữ hành gửi giấy phép kinh doanh lữ hành cho Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng trước 5/7/2018 đối với công ty trong tỉnh, 10/7/2018 đối với công ty ngoại tỉnh

– Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng gửi mẫu hợp đồng cho đối tác chậm nhất 02 ngày sau khi nhận được giấy phép kinh doanh lữ hành (mẫu hợp đồng được công bố trên Website Phongnhatourism.com.vn)., mục thông báo

– Các công ty lữ hành xem xét hợp đồng và gửi ý kiến cho Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng trước 10/7/2018.

  1. Thời gian ký kết hợp đồng:

Sau khi thống nhất các điều khoản, đối tác ký hợp đồng và gửi cho TTDL Phong Nha Kẻ Bàng trước ngày 10/7/2018

Chi tiết vui lòng liên hệ

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT