Thông báo điều chỉnh tour sông Chày hang tối

Thông báo điều chỉnh tour sông Chày hang tối

  • 15-07-2020
  • admin

THÔNG BÁO

GIÁ ĐIỀU CHỈNH TOUR SÔNG CHÀY HANG TỐI

Tour 1: Tour khám phá (đu zip-line, tắm bùn, khám phá Hang Tối, chèo thuyền

Kayak, các trò chơi cảm giác mạnh trên sông)

– Giá tour hiện hành:                                                                     350.000đ/lượt

Giá tour điều chỉnh:

– Giá đặc biệt áp dụng mùa vãn khách (từ 16/9-14/3 năm sau):   250.000đ/lượt

– Giá tour mùa cao điểm du lịch (từ 15/3 đến 15/9 hàng năm):   450.000đ/lượt

Giá tour bao gồm:

– Phí tham quan

– Đu đây (Zip-line) từ trạm quan sát thú đến hang tối và Zip-line tắm sông

– Thuyền kayak

– Các trò chơi thể thao dưới nước

– Giám sát tour

– Thiết bị khám phá

– Bảo hiểm tour (Tối đa 10.000.000đ/vụ)

Tour 2: Tour phổ thông (đu zip-line, chèo thuyền Kayak, các trò chơi cảm giác mạnh trên sông)

– Giá tour hiện hành:                                                                         270.000đ/lượt

Giá tour điều chỉnh:

– Mùa cao điểm du lịch từ 15/3 đến 15/9 hàng năm:                270.000đ/lượt

– Giá đặc biệt áp dụng mùa vãn khách (từ 16/9-14/3 năm sau):   170.000đ/lượt

Giá tour bao gồm:

– Đu đây (Zip-line) từ trạm quan sát thú đến hang tối và Zip-line tắm sông

– Thuyền kayak

– Các trò chơi thể thao dưới nước

– Giám sát tour

– Thiết bị khám phá

– Bảo hiểm tour (Tối đa 10.000.000đ/vụ)

*. Thời gian áp dụng:

– Đối với việc giảm giá tour: Áp dụng ngay từ 01/01/2016

– Đối với việc điều chỉnh giá tour hạn chế quá tải: Áp dụng từ 15/3/2016

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT