THÔNG BÁO TẠM NGỪNG ĐÓN KHÁCH DÂNG HƯƠNG TẠI ĐỀN TƯỞNG NIỆM CÁC AHLS ĐƯỜNG 20 - QUYẾT THẮNG

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG ĐÓN KHÁCH DÂNG HƯƠNG TẠI ĐỀN TƯỞNG NIỆM CÁC AHLS ĐƯỜNG 20 - QUYẾT THẮNG

  • 23-05-2024
  • admin

Căn cứ Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 14/4/2024 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trùng tu, tôn tạo di tích Đền tưởng niệm các AHLS Đường 20 Quyết Thắng;

Căn cứ Công văn số 420/VQG ngày 13/5/2024 của Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng về việc bàn giao mặt bằng thi công công trình: Trùng tu, tôn tạo di tích Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Đường 20 Quyết Thắng;

Căn cứ Công văn số 05/TB-CT ngày 21/5/2024 của Công ty TNHH XDTH TM Trường Ngân về việc đề nghị tạm ngừng đón khách để phục vụ thi công công trình.

Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng kính thông báo đến Quý bà con nhân dân và du khách về việc tạm ngừng tổ chức lễ viếng, dâng hương tại Đền Tưởng niệm các AHLS Đường 20 - Quyết Thắng để trùng tu, tôn tạo từ ngày 22/5/2024 đến ngày 10/7/2024. Trong thời gian này, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng vẫn đón khách dâng hương tại Hang Tám Thanh niên xung phong (mang tâm danh Hang 8 Cô).

Vậy, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng kính thông báo đến Quý bà con nhân dân và du khách được biết./.

 

                                         TRUNG TÂM DU LỊCH PHONG NHA - KẺ BÀNG

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT