[ THÔNG BÁO] CẬP NHẬT GIÁ VÉ CÁC TUYẾN, ĐIỂM DO TRUNG TÂM DU LỊCH PHONG NHA – KẺ BÀNG QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC NĂM 2024

[ THÔNG BÁO] CẬP NHẬT GIÁ VÉ CÁC TUYẾN, ĐIỂM DO TRUNG TÂM DU LỊCH PHONG NHA – KẺ BÀNG QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC NĂM 2024

  • 29-12-2023
  • admin

               PHỤ LỤC SỐ 01: GIÁ VÉ THAM QUAN, DỊCH VỤ

   ĐỘNG PHONG NHA, ĐỘNG TIÊN SƠN, SUỐI NƯỚC MOỌC, SÔNG CHÀY - HANG TỐI

              (Thời gian áp dụng từ 01/01/2024 đến 31/03/2024 và từ 01/10/2024 đến 31/12/2024) 

 

TT

ĐIỂM THAM QUAN

ĐVT Giá công bố (Vnđ)
Vé tham quan Vé dịch vụ bổ trợ Trọn gói
Động Phong Nha đồng/người/lượt 150.000   150.000     
  (Riêng trẻ em cao dưới 1,3m miễn phí)
Động Tiên Sơn đồng/người/lượt 80.000   80.000
  (Riêng trẻ em cao dưới 1,3m miễn phí)
3 Tuyến "Động Phong Nha - Khám phá chiều sâu bí ẩn 4,5km" 1.700.000
4 Tuyến "Khám phá Động Phong Nha về đêm" 1.400.000
5 Sông Chày - Hang Tối
5.1 Tour khám phá Sông Chày - Hang Tối: Bao gồm: Đu zipline ngắn và zipline 2 dây dài, 400m, Khám phá Hang Tối tắm bùn hang động, Chèo kayak, tắm sông, cầu mạo hiểm Sasuku, máng trượt nước và các trò chơi trên Sông.
- Người lớn đồng/người/lượt 80.000 370.000 450.000
- Trẻ em cao từ 1,1m - 1,3m đồng/người/lượt 40.000 110.000 150.000
  (Riêng trẻ em cao dưới 1,1m miễn phí)         
5.2 Tour phổ thông Sông Chày - Hang Tối: Bao gồm: Đu zipline ngắn và zipline 2 dây dài, 400m, Khám phá Hang Tối tắm bùn hang động, Chèo kayak, tắm sông, cầu mạo hiểm Sasuku, máng trượt nước và các trò chơi trên Sông.
- Người lớn đồng/người/lượt   270.000 270.000
- Trẻ em cao từ 1,1m - 1,3m đồng/người/lượt   110.000 110.000
  (Riêng trẻ em cao dưới 1,1m miễn phí) 
5.3 Dịch vụ vui chơi tại Sông Chày - Hang Tối: Bao gồm: Đu zipline ngắn, Chèo kayak, tắm sông, cầu mạo hiểm Sasuke, máng trượt nước và các trò chơi trên Sông (không bao gồm đu ziplune dài 400m)  
- Người lớn đồng/người/lượt   150.000 150.000
- Trẻ em cao từ 1,1m - 1,3m đồng/người/lượt   110.000 110.000
  (Riêng trẻ em cao dưới 1,1m miễn phí) 
6 Suối nước Moọc
6.1

Khu vực Ghềnh Moọc: Bao gồm Phao cứu sinh, thuyền kayak, cầu nhảy ùm, chiếu, chòi nghỉ ngơi, các trò chơi và các thiết bị nối tại các bãi tắm.

- Người lớn đồng/người/lượt 80.000 50.000 130.000
  (Riêng trẻ em cao dưới 1,1m miễn phí)         
6.2 Khu vực Ghềnh Chụm:  Bao gồm Phao cứu sinh, thuyền kayak, máng trượt, chiếu, chòi nghỉ ngơi, các trò chơi và các thiết bị nối tại các bãi tắm.
- Người lớn đồng/người/lượt 80.000 50.000 130.000
  (Riêng trẻ em cao dưới 1,1m miễn phí)         
6.3 Dịch vụ tại 2 khu vuẹc Ghềnh Moọc và Ghềnh Chụm: Bao gồm Phao cứu sinh, cầu nhảy ùm, thuyền kayak, máng trượt, chiếu, chòi nghỉ ngơi, các trò chơi và các thiết bị nối tại các bãi tắm.
- Người lớn đồng/người/lượt 80.000 100.000 180.000
  (Riêng trẻ em cao dưới 1,1m miễn phí)         
7 Khách sạn Heritage by Night Phòng đôi     250.000
Phòng ba     350.000

Giá dịch vụ thuyền vận chuyển (Chỏ tối đa 12 khách bao gồm cả trẻ em):

TT Lộ Trình ĐVT Giá (Vnđ)
1 Tuyến Phong Nha - Tiên Sơn chuyến 550.000
2 Tuyến Phong Nha - Sông Chày, Hang Tối chuyến 700.000

Dịch vụ Hướng dẫn viên:

TT Lộ trình ĐVT Ngôn ngữ Giá (Vnđ)
1 Tuyến Động Phong Nha hoặc Tiên Sơn Người Tiếng Anh 300.000
Tiếng Việt 200.000
2 Tuyến Động Phong Nha + Tiên Sơn Người Tiếng Anh 400.000

Tiếng Việt

300.000
3 Tuyến kết nối các điểm du lịch đơn vị Người Tiếng Anh 600.000

Tiếng Việt

500.000

               PHỤ LỤC SỐ 02: GIÁ VÉ THAM QUAN, DỊCH VỤ

   ĐỘNG PHONG NHA, ĐỘNG TIÊN SƠN, SUỐI NƯỚC MOỌC, SÔNG CHÀY - HANG TỐI

              (Thời gian áp dụng từ 01/4/2024 đến 30/9/2024 )

 

TT

ĐIỂM THAM QUAN

ĐVT Giá công bố (Vnđ)
Vé tham quan Vé dịch vụ bổ trợ Trọn gói
Động Phong Nha đồng/người/lượt 150.000   150.000     
  (Riêng trẻ em cao dưới 1,3m miễn phí)
Động Tiên Sơn đồng/người/lượt 80.000   80.000
  (Riêng trẻ em cao dưới 1,3m miễn phí)
3 Tuyến "Động Phong Nha - Khám phá chiều sâu bí ẩn 4,5km" 1.700.000
4 Tuyến "Khám phá Động Phong Nha về đêm" 1.400.000
5 Sông Chày - Hang Tối
5.1 Tour khám phá Sông Chày - Hang Tối: Bao gồm: Đu zipline ngắn và zipline 2 dây dài, 400m, Khám phá Hang Tối tắm bùn hang động, Chèo kayak, tắm sông, cầu mạo hiểm Sasuku, máng trượt nước và các trò chơi trên Sông.
- Người lớn đồng/người/lượt 80.000 370.000 450.000
- Trẻ em cao từ 1,1m - 1,3m đồng/người/lượt 40.000 110.000 150.000
  (Riêng trẻ em cao dưới 1,1m miễn phí)         
5.2 Tour phổ thông Sông Chày - Hang Tối: Bao gồm: Đu zipline ngắn và zipline 2 dây dài, 400m, Khám phá Hang Tối tắm bùn hang động, Chèo kayak, tắm sông, cầu mạo hiểm Sasuku, máng trượt nước và các trò chơi trên Sông.
- Người lớn đồng/người/lượt   270.000 270.000
- Trẻ em cao từ 1,1m - 1,3m đồng/người/lượt   110.000 110.000
  (Riêng trẻ em cao dưới 1,1m miễn phí) 
6 Suối nước Moọc
6.1

Khu vực Ghềnh Moọc: Bao gồm Phao cứu sinh, thuyền kayak, cầu nhảy ùm, chiếu, chòi nghỉ ngơi, các trò chơi và các thiết bị nối tại các bãi tắm.

- Người lớn đồng/người/lượt 80.000 100.000 180.000
- Trẻ em cao từ 1,1m - 1,3m đồng/người/lượt   100.000 100.000
  (Riêng trẻ em cao dưới 1,1m miễn phí)         
6.2 Khu vực Ghềnh Chụm:  Bao gồm Phao cứu sinh, thuyền kayak, máng trượt, chiếu, chòi nghỉ ngơi, các trò chơi và các thiết bị nối tại các bãi tắm.
- Người lớn đồng/người/lượt 80.000 100.000 180.000
- Trẻ em cao từ 1,1m - 1,3m đồng/người/lượt   100.000 100.000
  (Riêng trẻ em cao dưới 1,1m miễn phí)         
6.3 Dịch vụ tại 2 khu vuẹc Ghềnh Moọc và Ghềnh Chụm: Bao gồm Phao cứu sinh, cầu nhảy ùm, thuyền kayak, máng trượt, chiếu, chòi nghỉ ngơi, các trò chơi và các thiết bị nối tại các bãi tắm.
- Người lớn đồng/người/lượt 80.000 100.000 180.000
- Trẻ em cao từ 1,1m - 1,3m đồng/người/lượt   200.000 200.000
  (Riêng trẻ em cao dưới 1,1m miễn phí)         
7 Khách sạn Heritage by Night Phòng đôi     450.000
Phòng ba     550.000

Giá dịch vụ thuyền vận chuyển (Chỏ tối đa 12 khách bao gồm cả trẻ em):

TT Lộ Trình ĐVT Giá (Vnđ)
1 Tuyến Phong Nha - Tiên Sơn chuyến 550.000
2 Tuyến Phong Nha - Sông Chày, Hang Tối chuyến 700.000

Dịch vụ Hướng dẫn viên:

TT Lộ trình ĐVT Ngôn ngữ Giá (Vnđ)
1 Tuyến Động Phong Nha hoặc Tiên Sơn Người Tiếng Anh 300.000
Tiếng Việt 200.000
2 Tuyến Động Phong Nha + Tiên Sơn Người Tiếng Anh 400.000

Tiếng Việt

300.000
3 Tuyến kết nối các điểm du lịch đơn vị Người Tiếng Anh 600.000

Tiếng Việt

500.000

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT