Từ 1/4/2017, phương tiện vận chuyển khách du lịch thuộc đội thuyền du lịch Phong Nha chở tối đa 12 khách/01 thuyền tính cả trẻ em 9 không còn thuyền chở 14 khách)

Từ 1/4/2017, phương tiện vận chuyển khách du lịch thuộc đội thuyền du lịch Phong Nha chở tối đa 12 khách/01 thuyền tính cả trẻ em 9 không còn thuyền chở 14 khách)

  • 15-07-2020
  • admin

Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng kính thông báo:

Từ 1/4/2017, phương tiện vận chuyển khách du lịch thuộc đội thuyền du lịch Phong Nha chở tối đa 12 khách/01 thuyền tính cả trẻ em (không còn thuyền chở 14 khách).

Chi tiết vui lòng liên hệ 0918.841.455 hoặc phongnhakebangdl@gmail.com

Vậy, Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng kính thông báo đến các công ty lữ hành, quý khách du lịch được biết.

 

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT