Trung tâm chuyển từ đầu số 052 chuyển thành đầu 0232

Trung tâm chuyển từ đầu số 052 chuyển thành đầu 0232

  • 15-07-2020
  • admin

Theo quy định của Bộ Thông tin và truyền thông, từ ngày 11/02/2017 chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định của 59 tỉnh thành. TTDL Phong Nha- Kẻ Bàng thông báo số điện thoại cố định liên lạc tại Trung tâm chuyển từ đầu số 052 chuyển thành đầu 0232.

Vậy TTDL kính thông báo đến quý đối tác, quý công ty và khách du lịch được biết.

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT