Thông báo vv: Tạm ngừng đón khách ở động Tiên Sơn để nâng cấp sửa chữa sàn đạo


Do sàn đạo trong động Tiên Sơn hư hỏng nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn cho du khách tham quan, thực hiện chỉ đạo của BQL Vườn Quốc Gia Phong Nha Kẻ Bàng, TTDL Phong Nha Kẻ Bàng tạm dừng đón khách từ ngày 10/6/2018 để nâng cấp, sửa chữa khẩn cấp.

Trung tâm sẽ  có thông báo mở cửa trở lại động Tiên Sơn trong thời gian sớm nhất.

Comments

comments