Thông báo

THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH THAM QUAN PHONG NHA - KẺ BÀNG TỪ NGÀY 10.12.2020

Vì một số nguyên nhân khách quan, TTDL Phong Nha - Kẻ Bàng xin thông báo đến quý du khách tình hình tham quan tại các tuyến/điểm của chúng tôi từ ngày 10.12.2020 như sau:

MƯA LỚN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH THAM QUAN PHONG NHA KẺ - BÀNG

Mưa lớn trên diện rộng khiến mực nước trên các sông suối tại di sản Phong Nha - Kẻ Bàng dâng cao