THÔNG BÁO!


THÔNG BÁO!

Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ mở cửa đón khách trở lại sau 02 ngày tạm ngừng phục vụ do ảnh hưởng mưa bão, cụ thể như sau:

– Ngày 18/9/2015: đón khách động Tiên Sơn

– Ngày 19/9/2015: đón khách ½ động Phong Nha (hang Tiên + hang Cung

– Ngày 20/9/2015: đón khách động Phong Nha bình thường

Vậy, Trung tâm xin thông báo để các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, lữ

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ qua:
– Hotline: 0918.841.455 (Ms. Tuyết)

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *