Thăm, tặng quà, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Điểm

Thăm, tặng quà, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Điểm

  • 16-01-2023
  • admin

Ngày 16/01/2023, đại diện lãnh đạo Trung tâm Du lịch (TTDL) Phong Nha - Kẻ Bàng, đồng chí Trần Mừng - Phó Giám đốc, đại diện BCH Công đoàn và Đoàn thanh niên đã đến thăm, tặng quà, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Điểm tại Thôn Đông Giang, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Chăm lo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Điểm được TTDL Phong Nha - Kẻ Bàng nhận phụng dưỡng suốt đời, đơn vị thường xuyên tổ chức đến thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Điểm luôn sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho con cháu học tập noi theo.

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT