THÔNG BÁO GIÁ VÉ THAM QUAN VÀ DỊCH VỤ NĂM 2022

THÔNG BÁO GIÁ VÉ THAM QUAN VÀ DỊCH VỤ NĂM 2022

  • 01-01-2022
  • admin

GIÁ VÉ THAM QUAN, VÉ DỊCH VỤ

ĐỘNG PHONG NHA, ĐỘNG TIÊN SƠN, SUỐI NƯỚC MOỌC, SÔNG CHÀY - HANG TỐI

(Thời gian áp dụng từ 01/01/2022 đến 31/03/2022 và từ 01/10/2022 đến 31/12/2022)

TT

ĐIỂM THAM QUAN

ĐVT

Giá niêm yết (Vnđ)

Giá kích cầu (Vnđ)

Vé tham quan

Vé dịch vụ bổ trợ

Trọn gói

Vé tham quan

Vé dịch vụ bổ trợ

Trọn gói

1

Động Phong Nha

đồng/người/lượt

150,000

 

150,000

120,000

 

120,000

 

(Riêng trẻ em cao dưới 1,3m miễn phí)

   

0

     

2

Động Tiên Sơn

đồng/người/lượt

80,000

 

80,000

65,000

 

65,000

 

(Riêng trẻ em cao dưới 1,3m miễn phí)

   

0

     

3

 Tuyến “Động Phong Nha – Khám phá chiều sâu bí ẩn”

1,530,000

 

 

900,000

4

 Tuyến “Khám phá Động Phong Nha về đêm”

1,350,000

 

 

790,000

5

Sông Chày - Hang Tối

   

 

 

 

 

5.1

Tour khám phá Sông Chày - Hang Tối

 

 

 

 

 

-

Người lớn

đồng/người/lượt

80,000

370,000

450,000

65,000

189,000

254,000

-

Trẻ em cao từ 1,1m - 1,3m

đồng/người/lượt

40,000

110,000

150,000

32,000

65,000

97,000

 

(Riêng trẻ em cao dưới 1,1m miễn phí)

           

5.2

Tour phổ thông Sông Chày - Hang Tối

 

 

 

 

 

-

Người lớn

đồng/người/lượt

 

270,000

270,000

 

150,000

150,000

-

Trẻ em cao từ 1,1m - 1,3m

đồng/người/lượt

 

110,000

110,000

 

65,000

65,000

5.3

Vé dịch vụ tắm sông tại Sông Chày-Hang Tối

 

 

 

 

 

 

-

Người lớn (không bao gồm đu zipline dài 400m và vào Hang Tối)

Đồng/người/lượt

 

80,000

80,000

 

80,000

80,000

 

(Riêng trẻ em cao dưới 1,1m miễn phí)

           

6

Suối nước Mọoc

 

 

 

 

 

 

-

Người lớn

đồng/người/lượt

80,000

100,000

180,000

65,000

45,000

110,000

-

Trẻ em cao từ 1,1m - 1,3m

đồng/người/lượt

 

100,000

100,000

 

45,000

45,000

 

(Riêng trẻ em cao dưới 1,1m miễn phí)

 

 

 

 

 

 

7

Khách sạn Heritage by Night

Phòng đôi

 

 

450,000

 

 

200,000

Phòng ba

 

 

550,000

 

 

250,000

Dormitory (giường tầng)

 

 

120,000

 

 

80,000

                     

 

Giá dịch vụ thuyền vận chuyển (Chở tối đa 12 khách cả trẻ em):

TT

Lộ trình

ĐVT

Giá (Vnđ)

1

Tuyến Phong Nha – Tiên Sơn

chuyến

550,000

2

Tuyến Phong Nha – Tiên Sơn – Sông Chày Hang Tối

chuyến

700,000

    

 Dịch vụ Hướng dẫn viên:

TT

Lộ trình

ĐVT

Ngôn ngữ

Giá (Vnđ)

1

Tuyến Động Phong Nha hoặc Tiên Sơn

Người

                 Tiếng Anh

300,000

Tiếng Việt

200,000

2

Tuyến Phong Nha + Tiên Sơn 

Người

Tiếng Anh

400,000

Tiếng Việt

300,000

3

Tuyến kết nối các điểm du lịch

Người

Tiếng Anh

600,000

Tiếng Việt

500,000

 

Lưu ý: Riêng giá dịch vụ thuyền vận chuyển, Hướng dẫn viên không áp dụng theo mùa./.

 

GIÁ VÉ THAM QUAN, VÉ DỊCH VỤĐỘNG PHONG NHA, ĐỘNG TIÊN SƠN, SUỐI NƯỚC MOỌC, SÔNG CHÀY - HANG TỐI

(Thời gian áp dụng từ 01/4/2022 đến 30/9/2022)

TT

ĐIỂM THAM QUAN

ĐVT

Giá niêm yết (Vnđ)

Vé tham quan

Vé dịch vụ bổ trợ

Trọn gói

1

Động Phong Nha

đồng/người/lượt

150,000

 

150,000

 

(Riêng trẻ em cao dưới 1,3m miễn phí)

 

 

0

2

Động Tiên Sơn

đồng/người/lượt

80,000

 

80,000

 

(Riêng trẻ em cao dưới 1,3m miễn phí)

 

 

0

3

Tuyến “Động Phong Nha – Khám phá chiều sâu bí ẩn”

1,530,000

4

Tuyến” Khám phá Động Phong Nha về đêm”

1,350,000

5

Sông Chày - Hang Tối

 

 

0

5.1

Tour khám phá Sông Chày - Hang Tối

 

 

 -

Người lớn

đồng/người/lượt

80,000

370,000

450,000

 

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT