V/v Từ 1/4/2017, phương tiện vận chuyển khách du lịch thuộc đội thuyền du lịch Phong Nha chở tối đa 12 khách/01 thuyền tính cả trẻ em (không còn thuyền chở 14 khách).


Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng kính thông báo:

Từ 1/4/2017, phương tiện vận chuyển khách du lịch thuộc đội thuyền du lịch Phong Nha chở tối đa 12 khách/01 thuyền tính cả trẻ em (không còn thuyền chở 14 khách).

Chi tiết vui lòng liên hệ 0918.841.455 hoặc phongnhakebangdl@gmail.com

Vậy, Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng kính thông báo đến các công ty lữ hành, quý khách du lịch được biết./.

phong-nha-ke-bang-national-park-3 13781889_497908913748132_8110649688964478255_n-1

Comments

comments