Phim tài liệu” Hoa Trinh Nữ” Là nén hương tưởng niệm các anh hùng hy sinh tại Hang Tám Cô, km16 đường 20 Quyết Thắng


Comments

comments