LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng
Địa chỉ: Xã Sơn Trạch – Huyện Bố Trạch – Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.677.110
Hotline: 0919.167.246 (EN);

0918.841.455/ (VN)

Email: phongnhakebangdl@gmail.com

Điểm du lịch Sông Chày – Hang Tối

Hotline: 0912520557

Email: ziplinedarkcave@gmail.com

Điểm DLST Suối Nước Moọc

Hotline: 0888320567//0888302567

Email: suoinuocmooc@gmail.com


https://www.facebook.com/Trung.Tam.Du.Lich.Phong.Nha.Ke.Bang/

Comments

comments